کتابخانه موزه علوم و فناوری
 
 

 

معرفی کتابخانه

موزه علوم وفناوری به عنوان زیر مجموعه وزارت علوم وفناوری،  با نمایش پایه های دانش و تحول فناوری به عنوان یک مؤسسه مشاهده محور تلاش داردبه مردم و دانش پژوهان در سرتاسر كشور كمك نمايد تا به ظرفيت هاي كامل خود، آگاهي يافته و از دانش خود براي خلاقيت و نوآوري استفاده نمايند.در این راستا کتابخانه موزه علوم وفناوری به عنوان یکی از واحدهای معاونت پژوهشی در طبقه دوم ساختمان موزه واقع در خیابان سی تیر قرارداردکه به صورت رسمی در سال 1391 تأسیس شد. مهمترين هدف اين اقدام ايجاد پايگاهي اختصاصي براي گردآوري، نگهداري و در اختيار قرار دادن منابع واطلاعات مورد نياز جهت ساخت آثار و دستاوردهای علمی دانشمندان و چگونگی ارائه مفاهیم علمی است.اين كتابخانه، به عنوان یک كتابخانه‌ تخصصي علاوه بر استفاده‌ي اعضای درون سازمانی، به پژوهشگران و دیگر مراجعه کنندگان برون سازمانی نیز خدمات ارائه می نماید.کتابخانه موزه در زمینه علوم مختلف( ریاضی، فیزیک، شیمی، نجوم، مکانیک، تاریخ علم و...) شامل منابع اطلاعاتی چاپی و الکترونیکی می باشد.