شرایط عضویت

 

عضویت در کتابخانه موزه علوم وفناوری، بصورت حضوری در محل کتابخانه و با تکمیل مدارک لازم انجام میشود.