اطلاعات تماس

تماس با ما

آدرس: تهران- خیابان امام خمینی- خیابان سی تیر- بالاتر از موزه ایران باستان .

ساختمان سابق کتابخانه ملی

تلفن مستقیم کتابخانه:66724694

تلفن موزه: 66725384

آدرس سایت: www.lib.irstm.ir

کد پستی: 14611- 11369

صندوق پستی: 647 15175

آدرس الکترونیکی:www.lib.irstm.ir